fbpx

O fundacji

 

Zostań partnerem

Przekaż darowiznę

Wolontariat

Skontaktuj się z nami

Inspiracja i działanie

U podstaw naszych działań leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom i młodzieży dostęp do aktywności fizycznej, inspirujemy je do dołączenia do kultury ruchu. Naszą misją jest popularyzacja sportu powszechnego, za pomocą najnowszych standardów treningowych, prowadzących do zrównoważonego rozwoju dzieci oraz ich zachęcenia do uprawiania sportu. Wierzymy, że w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi.  Szkolimy z zakresu treningu wszechstronnego oraz ukierunkowanego na koszykówkę.

rozwój

sportu dla dzieci

Zajmujemy się wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu poprzez naszą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty sportowe, ogólno -rozwojowe, specjalizując się w koszykówce.

pomoc

potrzebującym

Współdziałamy w niesieniu pomocy. Organizujemy mecze charytatywne oraz zbiórki. Współpracujemy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami.

DUAL CAREER

program wsparcia czynnych i byłych zawodników

Promujemy szczególnie uzdolnionych, młodych sportowców oraz sprawujemy opiekę nad nimi. Działamy na rzecz edukacji, opieki psychologicznej oraz motywacyjnej sportowców. Dodatkowo dbamy o ich reintegrację zawodową oraz społeczną.

przyszłość

sportu

Poprzez naszą działalność chcielibyśmy poprawić ogólny dostęp do infrastruktury sportowej. Współpracować z organizacjami prowadzącymi działalność naukową, kulturalną oraz oświatową na rzecz rozwoju sportu w Polsce.

Galeria

Napisz do nas

5 + 1 =

Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport To Connect